kontantforskuddsselskaper

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har blitt trakassert av en lønningsdagsutlåner?

Lønningsdagsutlån er en rovgjerrig utlånspraksis som retter seg mot personer med lav inntekt og som er økonomisk utsatt. Lønningsdagsutlånere tilbyr små, kortsiktige lån med høye renter og gebyrer, som ofte fanger låntakere i en gjeldssyklus.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har blitt trakassert av en lønningsutlåner?

I USA er lønningsdagsutlån en 38 milliarder dollar stor industri, med anslagsvis 12 millioner amerikanere som tar opp lønningsdagslån hvert år. Gjennomsnittlig lønningsdagslån er $375, med en gjennomsnittlig årlig rente (APR) på 391%. Dette betyr at en låntaker som tar opp et lønningsdagslån på $375, vil ende opp med å betale tilbake $1,456 i renter og gebyrer i løpet av et år.

Lønningsdagsutlånere bruker ofte aggressive og trakasserende taktikker for å innkreve gjeld fra låntakere. Disse taktikkene kan omfatte:

 • Gjentatte telefonsamtaler og tekstmeldinger
 • Trusler om søksmål
 • Kontakte arbeidsgivere eller familiemedlemmer
 • Ta ut penger fra bankkontoer uten autorisasjon

Disse taktikkene er ulovlige og kan ha en ødeleggende innvirkning på låntakernes liv. Hvis du har blitt trakassert av en lønningsdagsutlåner, er det viktig å ta grep for å stoppe trakasseringen.

Gjenkjenne Trakassering Fra Lønningsdagslån

Finansiere trakassert långiver? Lønningsdag

Lønningsdagsutlånere bruker ofte en rekke taktikker for å trakassere låntakere, inkludert:

 • Gjentatte telefonsamtaler og tekstmeldinger: Lønningsdagsutlånere kan ringe eller sende tekstmeldinger til låntakere flere ganger om dagen, selv på odde tider.
 • Trusler om søksmål: Lønningsdagsutlånere kan true med å saksøke låntakere eller få dem arrestert hvis de ikke betaler tilbake lånene sine.
 • Kontakte arbeidsgivere eller familiemedlemmer: Lønningsdagsutlånere kan kontakte låntakernes arbeidsgivere eller familiemedlemmer for å prøve å innkreve gjeld.
 • Ta ut penger fra bankkontoer uten autorisasjon: Lønningsdagsutlånere kan ta ut penger fra låntakernes bankkontoer uten deres tillatelse.

Disse taktikkene er ulovlige og kan ha en ødeleggende innvirkning på låntakernes liv. Hvis du har blitt trakassert av en lønningsdagsutlåner, er det viktig å ta grep for å stoppe trakasseringen.

Øyeblikkelige Tiltak Du Kan Ta

Hvis du har blitt trakassert av en lønningsdagsutlåner, er det noen ting du kan gjøre for å stoppe trakasseringen:

 • Dokumenter trakasseringen: Hold oversikt over all kommunikasjon med lønningsdagsutlåneren, inkludert telefonsamtaler, tekstmeldinger og e-poster. Noter dato, klokkeslett og innhold i hver kommunikasjon.
 • Kontakt lønningsdagsutlåneren og krev at de stopper trakasseringen: Send et opphør-og-avstå-brev til utlåneren, som skisserer trakasseringen og krever at den stanses umiddelbart. Behold en kopi av brevet for dine poster.
 • Rapporter trakasseringen til myndighetene: Inngi en klage til Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) eller delstatens riksadvokatkontor. Gi detaljert informasjon om trakasseringen og all dokumentasjon du har samlet inn.

Langsiktige Løsninger

I tillegg til å ta umiddelbare tiltak for å stoppe trakasseringen, kan du også vurdere å ta følgende langsiktige løsninger:

 • Søk juridisk bistand: Rådfør deg med en forbrukerbeskyttelsesadvokat for å diskutere alternativene dine for å ta rettslige skritt mot lønningsdagsutlåneren. Vurder å inngi søksmål for å kreve erstatning og stoppe trakasseringen.
 • Bygg opp kreditten din på nytt: Betal ned lønningsdagslånsgjelden din så snart som mulig. Jobb med å forbedre kredittscoren din ved å betale andre gjeld i tide og administrere økonomien din ansvarlig.
 • Utdann deg selv om rovgjerrig utlån: Lær om risikoen ved lønningsdagslån og annen rovgjerrig utlånspraksis. Del kunnskapen din med andre for å forhindre at de blir ofre for trakassering.

Trakassering av lønningsdagslån er et alvorlig problem som kan ha en ødeleggende innvirkning på låntakernes liv. Hvis du har blitt trakassert av en lønningsdagsutlåner, er det viktig å ta grep for å stoppe trakasseringen. Det finnes en rekke ressurser tilgjengelig for å hjelpe deg, inkludert Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) og delstatens riksadvokatkontor.

Du er ikke alene. Det er folk som kan hjelpe deg.

Thank you for the feedback

Legg igjen et svar